Selecţia la Facultatea de Fizică

Calendar:

  • 26 noiembrie - 6 decembrie, pentru 12 locuri, din care 1 loc alocat pentru studenţi proveniţi din mediul rural: inscriere pentru specializările licenţă anul II (fizică, fizică informatică, fizică medicală, fizică tehnologică) precum şi licenţă anul III (fizică tehnologică)
  • până in 12 decembrie: publicarea rezultatelor


Selecţia la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Calendar:

  • 26 noiembrie - 7 decembrie 2018, inscrieri pentru specializarile nivel licenta, anul III, domeniul Inginerie chimica, 50 locuri, din care 5 locuri alocate studentilor care provin din mediul rural
  • până in 14 decembrie: publicarea rezultatelor


Selecţia la Facultatea de Biologie şi Geologie

Calendar:

  • 27 noiembrie - 6 decembrie: inscrierea candidatilor
  • până in 14 decembrie: publicarea rezultatelorActivitatea de consiliere:

Pe lângă activităţile de practică ce se vor desfăşura la partenerii noştri de practică sub îndrumarea tutorilor de practică, o activitate importantă, menită să adauge valoare proiectului nostru, este activitatea de consiliere a studenţilor. Activitatea de consiliere se va desfăşura pe tot parcursul proiectului. Vom reveni cu informaţii în urma selecţiei.

Competent CFB

Competenţe adaptate pieţei muncii pentru studenţii de la Facultăţile de Chimie şi Inginerie chimică, Biologie şi Geologie şi Fizică
PROIECT POCU/90/6/13/6/14/109175
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Obiectivul proiectului: consolidarea procesului de adaptare a competenţelor studenţilor de la Facultăţile de Chimie şi Inginerie chimică, Fizică, Biologie şi Geologie cu cerinţele pieţei muncii
Valoare totală: 2.191.139,20lei; Valoare cofinanţată de către UE: 2.141.582,21lei
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman


Participanţi:


"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"