Echipa proiectului

 • Manager proiect: Conf. dr. Alexandru MARCU
 • Coordonator proiect-Partener: Ing. Razvan PODEA
 • Responsabil practica, Facultatea de Chimie si inginerie Chimica: Conf. dr. Gabriela NEMES
 • Responsabil practica, Facultatea de Biologie si Geologie: Conf. dr. Florin CRISAN
 • Responsabil practica, Facultatea de Fizica: Prof. dr. Aurel POP
 • Expert de practica, Facultatea de Chimie si inginerie Chimica: Conf. dr. MAJDIK Cornelia
 • Expert de practica, Facultatea de Biologie si Geologie: Conf. dr. Nicolae HAR
 • Expert de practica, Facultatea de Fizica: Conf. dr. JARAI-SZABO Ferenc
 • Responsabil grup tinta: Adriana CERVINSCHI
 • Responsabil inovare sociala: Lect. dr. Silvia BURCA
 • Expert consilier: Asist. dr. Oana GHIMBULUT
 • Expert consilier: Asist. dr. Sebastian VAIDA


Competent CFB

Competenţe adaptate pieţei muncii pentru studenţii de la Facultăţile de Chimie şi Inginerie chimică, Biologie şi Geologie şi Fizică
PROIECT POCU/90/6/13/6/14/109175
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Obiectivul proiectului: consolidarea procesului de adaptare a competenţelor studenţilor de la Facultăţile de Chimie şi Inginerie chimică, Fizică, Biologie şi Geologie cu cerinţele pieţei muncii
Valoare totală: 2.191.139,20lei; Valoare cofinanţată de către UE: 2.141.582,21lei
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman


"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"