Competent CFB

Competenţe adaptate pieţei muncii pentru studenţii de la Facultăţile de Chimie şi Inginerie chimică, Biologie şi Geologie şi Fizică
PROIECT POCU/90/6/13/6/14/109175
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Obiectivul proiectului: consolidarea procesului de adaptare a competenţelor studenţilor de la Facultăţile de Chimie şi Inginerie chimică, Fizică, Biologie şi Geologie cu cerinţele pieţei muncii
Valoare totală: 2.191.139,20lei; Valoare cofinanţată de către UE: 2.141.582,21lei
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman


Grup ţintă: 250 studenţi

 • 250 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă
 • din care, 25 studenţi din mediul rural

Indicatori:

 • 180 de studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant (termină studiile licenţă/master)
 • 110 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă, la încetarea calităţii de participant
 • 23 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant
10% din fiecare grup sunt studenţi din mediul rural.

Competent, un proiect pentru oameni competenţi

Activităţi pentru studenţi:

 • Participarea la evenimente de prezentare a agenţilor economici, organizate la sediile facultăţilor implicate în proiect;
 • Participarea la stagii de practică organizate la agenţi economici, decontate din proiect
 • Participarea la competiţii profesionale şi acordarea unui numă r de 150 de premii, a câte 1000 lei fiecare
 • Acordarea unui număr de 100 de burse de practică în cuantum de 800 lei fiecare, studenţilor care aparţin grupurilor vulnerabile
 • Participarea la întâlniri individuale de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe care răspund necesităţilor pieţei muncii, în vederea creşterii angajabilităţii

 • Activitatea de consiliere:

  Pe lângă activităţile de practică ce se vor desfăşura la partenerii noştri de practică sub îndrumarea tutorilor de practică, o activitate importantă, menită să adauge valoare proiectului nostru, este activitatea de consiliere a studenţilor. Activitatea de consiliere se va desfăşura pe tot parcursul proiectului.

  Participanţi: